Niektóre z naszych projektów — najnowsze u góry:
Some of our designs — the newest at the top:

 

Budynek mieszkalno-usługowy
Residential-retail building

 

Węzeł przesiadkowy
Traffic change-point

 

Przebudowa elewatora zbożowego
Redevelopment of granary

 

Nowa "starówka"
New "old town"

 

Garaż wielopoziomowy
Multi-storey garage

 

Budynek mieszkalno-usługowy
Residential-retail building

 

Restylizacja elewacji
Facade restyling

 

Garaż wielopoziomowy
Multi-storey garage

 

Budynek usługowy
Retail building

 

Przebudowa tarasu dla pieszych
Modification of pedestrian terrace

 

Pawilon gastronomiczny
Gastro house

 

Przebudowa placu miejskiego
Redevelopment of town square

 

Hotel
Hotel

 

I inne...
And other...