Biuro Projektów ABC powstało w 1991 roku w Świnoujściu jako spółka cywilna. Udziałowcami są dwaj architekci: Krzysztof Koncewicz i Mariusz Olszewski.
Współpracujemy z wieloma specjalistami w zakresie branż niezbędnych podczas wykonywania projektów budowlanych. Dlatego jesteśmy w stanie wykonać (i wykonujemy) projekty obiektów bardzo zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym.

Biuro Projektów ABC was established in 1991 in Swinoujscie as a civil partnership. Shareholders are two architects: Krzysztof Koncewicz and Mariusz Olszewski.
We cooperate with many specialists in the scope of branches necessary while creating designs for a building. That is why we are able to carry out (and we do) designs for buildings diverse very much in the functional respect.Biuro Projektów ABC
ul. Armii Krajowej 12 /103
72-600 Świnoujście

tel (KK): +48 510 920 960
tel (MO): +48 605 426 364

 profil na FB