Restylizacja elewacji budynku Morskiego Instytutu Rybackiego w Świnoujściu.
Odtworzono oryginalny detal architektoniczny na podstawie historycznych fotografii i konsultacji kolorystyki z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Stan przed restylizacją:


 

Realizacja
© ABC 2017/10