Projekt koncepcyjny przebudowy elewatora zbożowego w Wolinie na mieszkania.

Z powodu pracy nad innymi projektami nasz projekt koncepcyjny został powierzony opracowaniu technicznemu przez inne biuro projektowe.

 

Stan istniejący:


 

Projekt
© ABC 2020/05

Widoki z pozycji człowieka::
 

Widok z góry:


 

Zagospodarowanie: